Edukacija mladih, cjeloživotno učenje i usavršavanje profesionalaca je dosta aktualno danas ali je zbog sve većeg izbora škola i studija nstitupotrebno preko brošura, plakata, roll up-ova i banera komunicirati sa publikom kakvi programi se nude na pojedinim mjestima, kad su upisi.
Dizajn: Petra Bilić Križan; Naručitelj: Medicinski fakultet u Zagrebu